1992/1993

  Začátky sboru – to bylo v říjnu 1992, po dohodě s několika studenty, kteří si o sbor vlastně sami řekli. Já (Jana Krcháková) jako začínající sbormistr a několik nadšenců pro zpěv jsme se začali jednou týdně scházet v aule a nacvičovat (tři studenti využili v předcházejících dvou letech možnost pracovat ve sboru pod vedením prof. Ivany Prokopové). Zkoušeli jsme asi v 15–18 lidech, maximálně trojhlasně, tedy ve dvou dívčích hlasech a jednom chlapeckém. Mezi první sboristy patřili Daniela Krchňáková, Lenka Kramerová, Jiří Los, Dalibor Pavelka aj.

Náš první koncert se konal v únoru 1993 v aule našeho gymnázia. Název sboru, Basové G, vymyslel Libor Nejedlý, tehdy z 2.C.

Úplně první pěvecké soustředění se konalo v květnu 1993 v Hutisku-Zákopčí a trvalo celý jeden víkend. Zpívalo se v jídelně, hrál se kulečník, ping-pong, dělali jsme táborák a chodili do přírody.

V červnu jsme pak vyrazili na chatu rodičů zpěváka Zdeňka Trenze ve Valašské Bystřici. Tam nám pomohl s nácvikem písní Jan Mikušek, absolvent naší školy a nyní už i HAMU (obor dirigování). Také jsme začali fungovat jako klasický smíšený sbor – rozdělili jsme se na soprán, alt, tenor a bas.

V červnu 1993 následovalo naše v pořadí druhé vystoupení, a to na vernisáži prací žáků naší školy, které vznikly pod vedením akademické malířky, profesorky naší školy, paní Karly Palátové.

 

1993/1994

29. 4. – 1. 5. 1994 proběhlo soustředění ve Velkých Karlovicích v penzionu Na Pluskovci. 8 děvčat a 7 chlapců nacvičovalo program na festival gymnázií v Otrokovicích. Zazpívali jsme si v karlovickém barokním dřevěném kostelíku, také jsme byli společně na diskotéce.

Na jaře 1994 přišli někteří studenti s tím, že chtějí uspořádat vystoupení v domově důchodců v Podlesí, a sami vystoupení zorganizovali. Byli jsme velice příjemně překvapeni ohlasem a milým přijetím. Kromě sborových písní zazpívalo také duo: Lenka Kramerová a Eliška Pekárková, které si obstaraly i kytarový doprovod.

Dne 6. 5. 1994 jsme se zúčastnili XXV. otrokovického festivalu gymnaziálních sborů. Festivalu se zúčastnilo celkem 950 studentů z 21 sborů. Vystoupil i sbor profesorů a školníka z otrokovického gymnázia. Naše gymnázium reprezentovalo 25 studentů.

Dne 11. 6. 1994 se Basové G ve Vsetíně zúčastnilo regionální soutěže Chrám i tvrz na podporu rozvoje české slovesnosti. Soutěžilo 7 sborů a vítězem se stal dívčí komorní sbor Eva ze Vsetína pod vedením Heleny Kaločové. Předsedou poroty byl Jan Mikušek.

 

Členové sboru ve školním roce 1993/1994:

 

Jan Bartoň 4.B, Josef Becher 1.A, Barbora Bobalíková 2.C, Alice Erleová 3.B, Soňa Geržová 3.B, David Hájek (tehdy 1.B, později učitel hudební výchovy na naší škole – David Cmerek), Jana Hermanová 1.D, Jitka Hermová 1.D, Jitka Holomá 3.B, Lenka Kramerová 3.D, Tamara Lišková 1.D, Pavel Mach 1.A, Daniel Martinek 3.A, Lenka Mandulová 2.D, Libor Nejedlý 3.C, Jana Nováková 2.C (později vystudovala obor sbormistrovství + klavír na Pedagogické fakultě UK v Praze), Linda Pilařová 2.D, Hana Pšenicová 1.C, Jiří Stiebler 4.B, Zdeněk Trenz 3.C, Luděk Valchář 2.C, Petra Urbanová 1.C, Věra Zvoníčková 3.C (později vystudovala obor český jazyk + hudební výchova na Ostravské univerzitě, vede dětský sbor v Zašové), Pavel Zukal 3.C, Leona Gašparová 3.B, Dagmar Čáňová 1.B, Jana Pobořilová 1.A, Ingrid Majerová 1.D, Pavlína Kršková 1.C (pozdější učitelka angličtiny na naší škole – P. Šustková), Eliška Pekárková 3.D.

 

1994/1995

21. 12. 1994 jsme uspořádali předvánoční koncert spojený s výstavou výtvarných prací. Celá akce s mottem Lidé se zavátou duší, přijďte k nám roztát i výstava Ráj trochu jinak měly nečekaný úspěch. Na biblické téma o Adamovi a Evě připravili studenti divadelní představení. Hlavními účinkujícími byli Zdeněk Velička a Eliška Pekárková a atmosféra při svíčkách byla opravdu kouzelná. Komorní sboreček pod vedením Karla Pekárka i sbor Basové G se sbormistryní Janou Krchákovou vystoupily v závěru koncertu.

11. 3. 1995 se uskutečnilo soustředění v ZUŠ v Bystřici po Hostýnem. Pracovat v tomto příjemném prostředí nám umožnil zdejší ředitel a můj spolužák ze studií hudební vědy v Brně pan Petr Hlavizňa. Tohoto soustředění se zúčastnil i lektor angličtiny a člen našeho sboru pan Bob Brower, původem z Holandska.

18. 3. 1995 proběhla ve vsetínském kulturním domě opět soutěž Chrám i tvrz, které se tentokrát zúčastnilo 5 pěveckých sborů. Vítězství získal Dětský pěvecký sbor Polanka pod vedením Jaromíra Basla.

5. 5. 1995 zorganizovalo gymnázium v Ostravě-Zábřehu ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů 1. severomoravský hudební festival gymnázií. Festival probíhal ve velkém i malém sále Domu kultury Nové huti v Ostravě-Zábřehu. Naši školu reprezentoval jednak smíšený sbor Basové G, jednak vokální kvintet (Lenka Kramerová, Eliška Pekárková, Ingrid Majerová, Karel Pekárek a Zdeněk Velička).

 

Zpěváci, kteří vystoupili na festivalu v Ostravě 5. 5. 1995:

 

Soprán: Edita Jugová 2.C, Hana Pšenicová 2.C, Petra Urbanová 2.C, Blanka Stodůlková 1.C (později učitelka dějepisu a němčiny na naší škole – B. Faltýnková), Lenka Kramerová 4.D, Pavlína Kršková 2.C, Leona Gašparová

Alt: Jana Nováková 3.C, Eliška Pekárková 4.D, Kateřina Schmiedová 1.C, Ingrid Majerová 2.D, Lenka Kaclerová 2.C

Tenor: Karel Pekárek 3.A, Josef Becher 2.A, Dušan Kubečka 2.C, Jan Pavlica 2.C

Bas: Robert Sítko 4.A, Jan Horáček 4.A (zpíval sólo v písni Na tej lúce na zelenej), David Hájek 2.B, Jiří Valoušek 1.B

 

1995/1996

 

18. 11. 1995 jsme se jako první akce v novém školním roce zúčastnili festivalu Valašské sbory zpívají Antonína Tučapského. Pan Tučapský, který v současnosti žije v Londýně, se akce osobně zúčastnil a nacvičoval a dirigoval některé své skladby. Vzpomínal na své působení ve Valašském Meziříčí, na řízení mužského sboru Beseda i na to, jak kdysi hrával v cimbálové muzice. V sobotu na festivalu zpívaly dětské a mládežnické sbory, v neděli dospělé sbory.

17. 12. 1995 pořádal farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné adventní koncert, který se odehrál plně v režii našeho sboru. Kromě příjemné předvánoční atmosféry bylo pro studenty milým překvapením výborné pohoštění s teplým čajem a buchtami.

22. 3. 1996 jsme potěšili koncertem bývalé učitele z Valašského Meziříčí, kterým jsme připravili program ke Dni učitelů. Kromě studentů gymnázia vystoupil v aule i ženský pěvecký sbor Hedvika pod vedením paní Růženy Děcké.

11. 4. 1996 se konal 2. moravskoslezský hudební festival gymnázií v Ostravě-Zábřehu. Této nesoutěžní přehlídky se zúčastnilo 16 sborů včetně nás.

13. 4. 1996 jsme soutěžili na Vsetíně v soutěži Chrám i tvrz. Ze sedmi sborů byl nejúspěšnější sbor Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm Juventus.

17. 5. 1996 jsme se poprvé oficiálně představili valašskomeziříčské veřejnosti na Jarním koncertě písní v sále Kulturního zařízení v zámku Žerotínů. Kromě našeho sboru zpíval mužský sbor Beseda a ženský sbor Hedvika z Valašského Meziříčí. Jako společná skladba všech tří sborů zazněl Hlas domova od Antonína Tučapského.

21. – 22. 6. 1996 proběhly oslavy 125. výročí našeho gymnázia. Komorní sbor zpestřil vernisáž výstavy věnované historii naší školy, Basové G vystoupilo na slavnostním večeru v kině Svět. Mezi čestnými hosty byl např. herec Radoslav Brzobohatý, který studoval na našem gymnáziu.

 

Členové sboru ve školním roce 1995/1996:

 

Jiří Adámek, Roman Vaculín, Karel Pekárek, Iren Matuška, David Vozák, Daniel Pšenica, Veronika Hromková, Lucie Filípková, Lenka Vaculínová, Jiřina Mikšíková, Karolína Palátová, Jiří Valoušek, Josef Bechr, Bohuslav Ječmen, Jiří Sedlář, Jakub Dřímal, Zbyněk Tϋdös, Ondřej Holčák, Josef Jančálek, Jiří Jurečka, Hana Stavinohová, Hedvika Fiurášková (později sbormistryně na ZŠ v Rožnově pod Radhoštěm), Vlaďka Capilová, Lucie Lukešová, Hana Pšenicová, Lenka Kaclerová, Edita Jugová, Magdaléna Slámová, Tereza Vašutová, Jelena Vičanová, Věra Davidová, Ludmila Mikšíková, Jana Nováková, Pavlína Kršková, Karla Vozáková, Zuzana Kulíšková, Ingrid Majerová, David Hájek, Veronika Prokešová.


1996/1997

 

Festival gymnaziálních pěveckých sborů České republiky Opava cantat se konal ve dnech 14. – 17. 11. 1996. Termín byl zvolen jako připomínka Mezinárodního dne studentů. O fantastickou atmosféru a skvělou organizaci se zasloužil celý tým lidí z opavského gymnázia, my jsme jako duše celého dění viděli manžele Slovíkovy a paní Janu Prošvicovou, mimochodem absolventku našeho gymnázia. Přehlídky před odbornou porotou se zúčastnilo 15 sborů včetně dívčích. Součástí programu bylo i naše vystoupení na výchovných koncertech v ZŠ v Kravařích, koncert Vysokoškolského sboru Ostravské univerzity, odborné semináře, sportovní a kulturní vyžití studentů, pohovor s porotou, diskotéka a závěrečný koncert v Hradci nad Moravicí. Jako nejlepší sbory byly vyhodnoceny Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, Gymnázium Děčín, Slovanské gymnázium Olomouc, Laeta nota Lovosice, Luscinia Opava a Gymnázium Kolín.

Vánoční koncert konaný v aule školy a spojený s divadelním představením a výstavou výtvarných prací studentů školy se stal tradicí. 18. 12. 1996 měl sbor poměrně bohatý program zakončený pásmem koled Antonína Tučapského.

Jarní prázdniny si dne 8. 3. 1997 část členů sboru zpestřila jednodenním soustředěním v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. Obdivovali jsme rozestavěné varhany v koncertním sále, hráli mj. na bicí nástroje a zašli si do cukrárny.

Regionální soutěž Chrám i tvrz na téma Česká píseň ve sborovém zpěvu se opět konala v Domě kultury na Vsetíně, tentokrát 5. 4. 1997. Účastnily se jí mužské, ženské i smíšené sbory. Tříčlenná porota ve složení Milan Chromík, Jan Spisar a Miroslav Smrčka vyhodnotila jako nejlepší Smíšený sbor Sonet Vsetín pod vedením Heleny Kaločové. Naši školu reprezentovalo 21 zpěváků a zpěvaček. Na večerním galakoncertu zazpíval rakouský sbor z Mödlingu a zlínský sbor Dvořák.

Pan ing. Mikš, profesor SPŠS ve Valašském Meziříčí, se rozhodl pozvat náš pěvecký sbor na slavnostní ukončení maturit jeho třídy. To se konalo 29. 5. 1997 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a za své vystoupení jsme byli odměněni občerstvením a milým posezením s čerstvými maturanty a jejich třídním.

V pondělí 2. 6. 1997 v 19.00 se v kapli Školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí konal Jarní koncert písní. Zazněly zde skladby v podání čtyř místních sborů: dětského sboru Skřivánek pod vedením Vladislavy Kozákové, smíšeného sboru Basové G pod vedením Jany Krchákové, ženského sboru Hedvika za řízení Růženy Děcké a mužského sboru Beseda se sbormistrem Janem Mikuškem. V závěru koncertu jsme společně provedli lidovou píseň Bude večer v úpravě Z. Mrkose.

Pro starší spoluobčany v penzionu ve Valašském Meziříčí jsme dne 13. 6. 1997 uspořádali koncert. Zúčastnilo se 20 studentů, Eliška Ondřejová omdlela a dostali jsme bonboniéru.

18. 6. 1997 se konalo vystoupení pro studenty a profesory naší školy v aule, kde se kromě sboru předvedlo studentské amatérské divadlo pod režií paní prof. Markéty Baletkové. Hra Věštkyně na motivy povídky K. Čapka zaujala starší i mladé publikum, pochvalu sklidil také sbor.

20. 6. 1997 jsme zazpívali na slavnostním vyřazování maturantů ve Škole pro sluchově postižené. Obdivovali jsme postižené kluky, jak bojují se svým osudem. Jejich rodičům a učitelům se naše vystoupení moc líbilo, všechny naše zpěvačky dostaly po karafiátu. Duševně nás toto setkání velmi obohatilo.

 

Členové sboru ve školním roce 1996/1997:

 

David Hájek 4.B, Josef Bechr 4.A, Jakub Dřímal 2.E, Kateřina Pardubová 2.E, Pavel Daněk 2.E, Jan Liebel 2.E, Karla Vozáková 3.C, Hedvika Fiurášková 3.C, Ingrid Majerová 4.D, Věra Dospělová 2.B, Věra Davidová 2.B, Ivana Hlucháňová 1.E, Eliška Ondřejová 1.E, Hana Pšenicová 4.C, Ludmila Mikšíková 2.A, Veronika Hromková 2.F, Lucie Lukešová 3.C, Hana Stavinohová 3.C, Jana Pospíšilová 4.C, Markéta Palová 2.C, Jelena Vičanová 2.C, Karolína Bayerová 2.E, Lenka Vaculínová 3.B, Veronika Propšová 3.B, Karolína Palátová 2.C, Pavel Krč 2.E, Bohuslav Ječmen 2.B, Zbyněk Tϋdös 2.B, Daniel Pšenica 3.E, Jiří Valoušek 3.B, Jan Adam 2.A, Jiří Sedlář 3.B, Iren Matuška 2.B, Ondřej Holčák 2.F, Petr Chocholáč 1.E, Michal Schwager 2.E, David Schwager 2.E.


1997/1998

 

18. 10. 1997 se 20 sboristů (12 dívek, 6 chlapců) zúčastnilo soustředění v Bystřici pod Hostýnem. Přišla si nás poslechnout paní Pořízková, která v Bystřici vede mládežnické sbory, a podělila se s námi o své zkušenosti.

13. − 16. 11. 1997 jsme se zúčastnili festivalu Opava cantat. Soutěžilo 16 gymnaziálních sborů, které odborná porota rozdělila do tří pásem. Zlaté pásmo získaly sbory: Cantica nova (Trnava), Pěvecký sbor gymnázia Olomouc Hejčín, Pěvecký oktet Vl. Maňase (Biskupské gymnázium Ostrava), Luscinia (Opava) a Collegium iuvenum (Český Těšín). Náš sbor se umístil v bronzovém pásmu. Dále jsme vystoupili na dvou výchovných koncertech na ZŠ v Chuchelné, slyšeli jsme koncert historické skupiny Calata, vystoupení 8 sborů s duchovní hudbou v kostele sv. Vojtěcha, koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava v Domě Petra Bezruče a závěrečný galakoncert v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Nechyběla ani diskotéka pro studenty a společná večeře pro sbormistry a porotu.

13. 12. 1997 jsme měli soustředění sboru v budově evangelické fary na Vsetíně.

Předvánoční odpoledne s hudbou a divadlem jsme zorganizovali ve čtvrtek 18. 12. 1997 v aule. Sbor zazpíval Pavanu, koledy, spirituály a dvě části z Truvérské mše od Petra Ebena.

21. 3. 1997 jsme se opět pěvecky soutředili v Bystřici pod Hostýnem (22 zpěváků).

Soutěž Chrám i tvrz ve Vsetíně proběhla 4. 4. 1998. Tentokrát jsme konečně slavili úspěch! Ve své kategorii jsme získali 1. místo s finanční odměnou 2 000 Kč. Vítězství v kategorii dospělých sborů získalo Pěvecké sdružení valašských učitelek ze Vsetína. Večer jsme vyslechli koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů pod vedením Lubomíra Mátla a Lumíra Pivovarského.

16. 4. 1998 se v Domě kultury Nové huti v Ostravě-Zábřehu konal 4. moravskoslezský hudební festival gymnázií. Vystoupily sbory z těchto míst: Zábřeh, Ostrava (biskupské gymnázium), Orlová, Ostrava-Hladnov, Hlučín, Ostrava-Poruba, Frýdek-Místek, Vsetín. A samozřejmě Basové G za Valašské Meziříčí. Zahrály si zde i čtyři rockové skupiny.

Ve čtvrtek 30. 4. 1998 jsme zpívali na Jarním koncertě písní v sále Kulturního zařízení v zámku Žerotínů. Vystoupil i pořadatelský mužský sbor Beseda (sbormistr Marie Slámová) a Dětský pěvecký sbor ZUŠ Valašské Meziříčí (sbormistr Eva Ježíková).

16. a 17. 5. 1998 jsme měli soustředění v budově skautského oddílu na Dolní Bečvě. Poprvé se uskutečnilo fotbalové utkání tenoristů proti basistům a pak fanynek tenoristů proti fanynkám basistů.

Vernisáž výtvarných prací žáků naší školy proběhla 22. 5. 1998 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Studenti vystavovali různé typy výtvarných objektů (figury, koláže apod.), které vytvořili pod vedením akademické malířky Karly Palátové. K tvorbě objektů využili papír, textil, lepenku, samolepicí tapety, dřevo nebo kámen. Náš sbor zde vystoupil se čtyřmi písněmi.

Benefiční koncert , jehož výtěžek 16 tisíc Kč byl věnován tragicky osiřelému studentovi naší školy, se vydařil. Konal se v sálu KZ v zámku Žerotínů a zazpívaly tři sbory – Komorní sbor Masarykova gymnázia Vsetín (sbormistr Helena Kaločová), ženský pěvecký sbor Hedvika (sbormistr Marie Slámová) a Basové G. Líbil se i umělecký přednes v podání studentek Karolíny Palátové a Petry Janovské.

Poslední akcí ve školním roce (29. 6. 1998) bylo nahrávání vybraných písní z našeho repertoáru. Zvukaře nám dělal člen našeho sboru Petr Běťák a celá akce proběhla v kapli Školy pro sluchově postižené. Výsledkem je magnetofonová kazeta sloužící pro vlastní potřeby sboru.

 

Členové sboru 1997/1998:

 

Jarmila Sobotková 1.F, Barbora Štefanišinová 1.E, Karolina Jiříčková 1.E, Aneta Němcová 1.C, Hana Kratochvílová 1.F, Bronislava Plesníková 4.C, Hedvika Fiurášková 4.C, Věra Davidová 3.B, Vendula Smahelová 1.E, Karolína Bayerová 3.E, Veronika Hromková 3.F, Ludmila Mikšíková 3.A, Eva Stavinohová 1.C, Lenka Škrobánková 1.A, Karla Vozáková 4.C, Lucie Lukešová 4.C, Hana Vránová 1.B, Jiří Adam 1.B, Luboš Pavlín 1.A, David Váňa 3.B, Iren Matuška 3.B, Zbyněk Tϋdös 3.B, Bohuslav Ječmen 3.B, Jiří Valoušek 4.B, Petr Chocholáč 2.E, Ondřej Holčák 3.F, David Schwager 3.E, Michal Schwager 3.E, Pavel Krč 3.E, Jan Adam 3.A, Josef Bechr – absolvent, Helena Cabáková 1.B, Radka Holišová 1.B, Petra Vlčková 1.C, Kristýna Limberská 1.C, Petra Dočkalíková 1.C, Pavla Stříteská 1.A, Tereza Černá 1.A, Iva Korgerová 1.A, Ivana Vrajová 1.F, Jarmila Holomá 1.F, Hana Mekinová 1.F, Jan Děrda 1.B, Helena Fojtášková 1.C, Alena Řezníčková – externě.

1998/1999

 

Září a už první akce. Vernisáž pod širým nebem aneb Svět je báječné místo k narození byla pojata velkoryse, s pestrým programem hlavně pro děti. Tato akce se uskutečnila u příležitosti znovuotevření rekonstruované a nově vyzdobené dětské knihovny na sídlišti Pod Oborou ve Valašském Meziříčí. Jedním z bodů programu jsme byli právě my.

17. 10. 1998 se konalo opět soustředění v Bystřici pod Hostýnem. Nejlepší na něm bylo, že se nás zúčastnilo hodně: 34 zpěváků a zpěvaček! Byli jsme i na výstavě v zámku, na procházce a v cukrárně.

Vernisáž Podzemné a Tyml se uskutečnila 22. 10. 1998 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Šlo o výstavu prací paní Aleny Podzemné, jejích dcer Heleny a Veroniky (Veronika Podzemná-Koléšková učí na našem gymnáziu francouzštinu) a Jakuba Tymla. Byly vystavovány hlavně obrazy a grafiky. Otec paní Podzemné, hudební skladatel Ladislav Kozderka, hrál na klavír své jazzové skladby, my jsme zazpívali čtyři písně.

Mezinárodní festival středoškolských pěveckých sborů Opava cantat se konal 12. – 15. 11. 1998. Opava je pro nás vyvrcholením celoroční práce. Tentokrát zpívalo 31 zpěváků. Součástí programu byly opět výchovné koncerty, my jsme měli dva v ZŠ v Kobeřicích. Zpívat pro malé děti byl úžasný zážitek. Na workshopech jsme společně s ostatními sbory nacvičovali 3 písně Leoše Janáčka. Na soutěži jsme zpívali jako první a získali jsme bronzové pásmo. Dále zde soutěžily gymnaziální sbory ze Šternberka, Chomutova, Ostravy-Poruby, Lovosic, Hlučína, Orlové, 2 sbory z Olomouce, sbor z Prahy, Biskupské gymnázium Ostrava, Collegium iuvenum z Českého Těšína , Luscinia Opava a středoškolský sbor G. Z. Stojanova – Sliven (Bulharsko). Závěrečný koncert proběhl v Hradci nad Moravicí.

V neděli 29. 11. 1998 se v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil adventní koncert ZUŠ Když sbory zpívají… V programu vystoupily Komorní sbory ZUŠ Téma a Rosa, sbor rožnovského gymnázia Juventus, na cembalo hrála Daniela Michálková, na varhany Jan Trusina a zpíval i komorní sbor z Hranic na Moravě a naše Basové G.

Tělocvičná akademie , pořádaná Tělocvičnou jednotou Sokol Valašské Meziříčí, se konala v sokolovně dne 7. 12. 1998 a obsahovala hlavně sportovní a taneční vystoupení, ale uplatnili jsme se tam i my se svým zpěvem.

16. 12. 1998 jsme v aule naší školy uspořádali předvánoční koncert. Se svým hudebním i divadelním programem (např. německy hraná Červená karkulka) se zapojila řada studentů a nechyběl ani náš pěvecký sbor.

2. soustředění sboru v tomto školním roce se konalo v aule školy 6. 3. 1999 za přítomnosti Tomáše Kočka, folkového zpěváka, operního režiséra, kapelníka a skladatele, který pro náš sbor upravil svou píseň Padala rosička. Právě na tomto soustředění jsme ji nacvičovali. Píseň je kromě sboru napsána také pro dvě flétny a violoncello – na flétnu hrály Hana Kratochvílová (2.F) a Daniela Michálková (2.C), na violoncello se střídaly Věra Davidová (4.B) a Jana Vránová (tehdy studentka speciální pedagogiky v Olomouci).

3. soustředění proběhlo v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem 27. 3. 1999, tradičně jsme v polední pauze navštívili místní cukrárnu.

29. 3. 1999 jsme vystoupili v aule našeho gymnázia při příležitosti oslav Dne učitelů pro ty učitele z Valašského Meziříčí a okolí, kteří již užívají zaslouženého odpočinku. Naše vystoupení doplnily tance dětí z folklórního souboru JAMI, který pracuje při ZŠ Šafaříkova.

4. soustředění, opět v aule školy s Tomášem Kočkem, proběhlo 2. 4. 1999 za rekordní účasti 38 členů sboru. Věnovali jsme se především písni Padala rosička a studentské hymně Gaudeamus igitur.

10. 4. 1999 jsme se zúčastnili regionální soutěže pěveckých sborů Chrám i tvrz v Domě kultury ve Vsetíně. V naší kategorii mládežnických sborů soutěžilo 5 těles, z nichž nejvyšší příčku vybojoval Komorní sbor Masarykova gymnázia Vsetín. Basové G se tentokrát spokojilo s třetím místem. Na odpoledním galakoncertě nás potěšilo vystoupení Pěveckého sdružení valašských učitelek a dětského sboru Permoník Karviná.

V. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant probíhal v Brně ve dnech 23. – 24. 4. 1999. Hlavní část programu se soutěžní přehlídkou se konala v Centru volného času v Lužánkách a účastnilo se jí 12 sborů. Náš sbor zde byl úplně poprvé a hned slavil velký úspěch! Odvezli jsme si umístění ve zlatém pásmu a zvláštní cenu poroty.

9. 5. 1999 jsme se s Basovým G pustili do úplně první studiové nahrávky. Nahrávání probíhalo v zámku Žerotínů se zvukovým technikem Ivo Trávníčkem. Vznikla nahrávka šesti písní:

 

1. Adam Michna z Otradovic:           Ó, veliká Boží milost

2. Antonín Tučapský:                        Pater meus

3. Antonín Tučapský:                        Kole Jarošova

4. bulharská lidová:                            Kakva moma

5. Zdeněk Lukáš:                               Už ho vedou, Martina

6. spirituál                                          Babylon‘s falling (sólo David Schwager)

 

Poslední (tzv. rozlučkové) soustředění ve školním roce 1998/1999 nám pomohli zorganizovat naši skauti Jiří Lochman (5.E) a David Váňa (4.B) ve skautské chatě na Dolní Bečvě. Nacvičovali jsme 6hlasou povinnou skladbu do Opavy Beati quorum via integra est, hrál se fotbal tenorů proti basům, společně se vařil guláš a vše završil táborák se zpěvem u kytary a se špekáčky. Bezvadně strávený čas!

Benefiční koncert Studenti městu se uskutečnil ve středu 16. 6. 1999 v prostorách velkého sálu Kulturního zařízení Valašského Meziříčí. Své umění zde divákům předvedly pěvecké sbory vsetínského a meziříčského gymnázia a také kapela Valašskomeziříčská lidová sešlost (kapelník Jiří Buksa, student našeho gymnázia). Výtěžek koncertu byl zaslán jako příspěvek do občanskou válkou stíhaného Kosova.

 

1999/2000

 

Tento školní rok jsme v neděli 12. 9. 1999 zahájili akcí Valašské záření ve Vsetíně. Několikadenní oslavy připomínaly předání žádosti valašských evangelíků o toleranční patent, císaři Josefu II. při jeho průjezdu městem v roce 1781. Součástí oslav byla ekumenická bohoslužba u vsetínského zámku na Horním městě, při které zpíval náš sbor.

V ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem se krátce po sobě konala dvě soustředění. V neděli 17. 10. 1999 a opět v neděli 7. 11. 1999 se trénoval hlavně repertoár na soutěž do Opavy. Na druhém ze soustředění se objevil jako poradce sbormistr holešovského dětského sboru Michal Vajda. Třetí soustředění se uskutečnilo 13. 11. 1999 v aule gymnázia, kde jsme pracovali především na obtížné šestihlasé skladbě Beati quorum via – povinné skladbě do Opavy.

4. ročníku festivalu pěveckých sborů gymnázií Opava cantat se ve dnech 10. – 14. 11. 1999 zúčastnilo 9 sborů (Cantica Vítkov, Meluzina Olomouc, Komorní sbor Vsetín, Basové G Valašské Meziříčí, Resonans noc tutti Zabrze (Polsko), Norise Riga (Lotyšsko), Cum decore Liberec, Luscinia Opava, Pěvecký sbor Gymnázia na Zatlance Praha. Vítěznými sbory byly vyhlášeny sbory ze Vsetína, Zabrzí a Opavy. Všechny ostatní sbory byly oceněny zvláštní cenou poroty. Basové G získalo cenu za citlivé provedení soudobých českých skladeb. Program vyvrcholil v sobotu večer závěrečným koncertem v Hradci nad Moravicí.

V neděli 28. 11. 1999 se tóny adventního koncertu naplnil chrám Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. Kromě našeho sboru zde vystoupil také rožnovský gymnaziální sbor Gaudeamus s doprovodem žesťových nástrojů, další rožnovské sbory Rosa a Téma a ženský sbor  z Hranic na Moravě pod řízením Taťány Jonasové. Na tomto koncertě jsme zvládli zazpívat Beati quorum via v počtu 24 členů, přičemž 6 kluků se dělilo na 3 hlasy.

Vystoupení na vernisáži výstavy Království panenek (8. 12. 1999 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí) se zúčastnilo kvarteto našich zpěváků: Veronika Hromková, Karolína Bayerová, David Schwager a Jiří Adam. Zpívaly se hlavně koledy a spirituály a vystoupení se moc líbilo i autorce vystavených panenek paní Anně Šlesingerové.

Vánoční dobročinný koncert se uskutečnil 9. 12. 1999 v 18:00 v kapli Speciálních škol pro neslyšící, organizátorem byla organizace Člověk člověku. Byl to vlastně náš první samostatný celovečerní koncert pro valašskomeziříčskou veřejnost. Vystoupil také komorní orchestr vedený Anetou Němcovou, který hrál ve složení Ondřej Machů – kytara, Kateřina Pardubová – příčná flétna, Jana Dobešová – violoncello, Aneta a Nikola Němcovy – čtyřruční klavír. Zazněla skladba Anety Němcové Pekelný rej.

15. 12. 1999 jsme v aule naší školy uspořádali předvánoční besídku, na které s pestrým programem vystoupili studenti z různých tříd gymnázia. Zaujala cizojazyčná pohádka Sněhurka, ve které se předvedli žáci ze 3.B, písně skupiny Chinaski v podání Davida a Michala Schwagerových i bohatý program sboru Basové G.

Někteří vyučující  naší školy přišli s návrhem uspořádat poslední vyučovací den před vánočními prázdninami vánoční koncert pro školu. Jako prostor podtrhující myšlenku této akce jsme zvolili kostel Českobratrské církve evangelické v Blahoslavově ulici v blízkosti naší školy a zvolili jsme tentokrát čistě duchovní program. Celý koncert jsme 22. 12. 1999 opakovali vzhledem k menší kapacitě kostela dvakrát, pokaždé pro polovinu studentů a profesorů naší školy.

Paní profesorka Marie Dufková, která vyučuje český jazyk a výtvarnou výchovu na našem gymnáziu, se svými studenty probádala historii křížů a božích muk v našem regionu a poté uspořádala v zámku Kinských výstavu s názvem Putování za pamětí kraje. Na vernisáži 3. 3. 2000 jsme zazpívali mimo jiné píseň Padala rosička Tomáše Kočka, tentokrát s flétnistkou Jitkou Bačovou.

Také letos náš sbor potěšil bývalé učitele našeho okresu na oslavě Dne učitelů (22. 3. 2000). V aule gymnázia zazpíval sbor Basové G vzhledem k onemocnění sbormistryně Jany Krchákové pod vedením studentky Veroniky Hromkové (později studentky sbormistrovství na Univerzitě v Hradci Králové a na JAMU v Brně). V programu dále vystoupila valašská muzika Polajka s primášem Petrem Baklíkem a žáci soukromé taneční školy JAMI.

Ve velkém sále Domu kultury Nové huti v Ostravě-Zábřehu proběhla 9. 3. 2000 soutěž 6. moravskoslezský hudební festival Gymnasia cantant. Zúčastnilo se jí osm sborů, z nichž pro celostátní kolo v Brně byly doporučeny tyto sbory: Juventus (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, sbormistryně Marie Grygarová), Basové G (Gymnázium Valašské Meziříčí, sbormistryně Jana Krcháková) a Collegium iuvenum (Polské gymnázium Český Těšín, sbormistr Leszek Kalina).

 31. 3. 2000 jsme  se v aule pustili do nácviku nové skladby Prsten, kterou pro náš sbor opět upravil všestranný muzikant, původem z Frýdku-Místku, Tomáš Kočko. Naštěstí si Tomáš na nás udělal čas, přijel, a tak jsme na tomto 4. soustředění mohli přímo od něj slyšet, jak si skladbu představuje. Jako doprovod ke zpěvu jsme si připravili větší buben, rýži, tamburínu, housle, klarinet, kytaru a kontrabas. Skladba nám dávala docela zabrat, a tak jsme ji docvičovali ještě na dalším 5. soustředění 2. 4. 2000 opět v aule gymnázia. Obě soustředění byla přípravou zejména na brněnský festival.

VI. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant navázal na regionální kola. Do Brna se 6. – 8. 4. 2000 sjelo 15 gymnaziálních sborů z celé republiky, aby přednesly svůj patnáctiminutový soutěžní program. Byly zde dva sbory z Prahy, dva z Liberce a dále sbory z Prostějova, Hradce Králové, Karlových Varů, Teplic, Brna, Rožnova pod Radhoštěm, Chomutova, Českého Těšína, Hodonína, Kroměříže a Valašského Meziříčí. Tentokrát jsme se museli spokojit se stříbrným pásmem, které ale vzhledem k velké konkurenci nebylo žádnou ostudou. Náš program: Rorando coeli (Vodňanský), Kyrie (Laburda), It’s Me, O Lord (spirituál), Pod dubem, za dubem (Tučapský), Bolavá hlavěnka (Martinů), Prsten (Kočko).

Na květnové a červnové koncerty jsme se připravovali v sobotu 13. 5. 2000 na letošním 6. soustředění v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. Následoval Jarní koncert písní, na kterém ve čtvrtek 18. 5. 2000 zazpívaly čtyři valašskomeziříčské sbory: mužský sbor Beseda, ženský sbor Hedvika, studentský sbor Basové G a dětský pěvecký sbor ZUŠ. Koncert se konal ve velkém sále Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí v zámku Žerotínů.

Na benefiční koncert Studenti městu (středa 21. 6. 2000, zámek Žerotínů) jsme jako hostující sbor pozvali sbor Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm Juventus. Posluchače dále potěšil komorní orchestr Anety Němcové a samozřejmě sbor Basové G. Výtěžek koncertu byl věnován ve prospěch společnosti Šance – sdružení rodičů a přátel onkologicky nemocných dětí při Fakultní nemocnici Olomouc. Zajímavostí je, že nás na tomto koncertě poprvé nafotil profesionální fotograf.

 Poslední, 7. letošní soustředění ve dnech 24. – 25. 6. 2000 se trochu podobalo výletu. Ubytovali jsme se na faře Českobratrské církve evangelické v Hranicích a po domluvě s panem farářem Otakarem Mikolášem jsme zazpívali také na nedělních bohoslužbách. Do Hranic se pak ještě někteří z nás (Jana Krcháková s dcerou Zuzanou, Veronika Hromková, Jana Bolechová, Pavel Krč, Jan Děrda, Miroslav Holáň, David Schwager, Michal Schwager, Jiří Adam) vrátili na IX. Bělotínský týden zpěvu, který se konal ve dnech 12. – 19. 8. 2000. Tam jsme nacvičovali program pod vedením dirigentů Lumíra Pivovarského, Milana Chromíka, Miroslava Smrčky, Jaroslava Kyzlinka a Jurije Galatenka. Na závěrečný koncert se přijely podívat také Hanka Kratochvílová, Hanka Mekinová a Ivanka Vrajová.

 

Členové sboru ve školním roce 1999/2000 :

 

Barbora Meinerová, Jarmila Holomá, Jana Bolechová, Karolína Jiříčková, Jitka Mikulicová, Veronika Hromková, Hana Mekinová, Romana Odstrčilová, Barbora Štefanišinová, Hana Kratochvílová, Hana Jeřábková, Helena Fojtášková, Petra Vlčková, Ivana Vrajová, Kateřina Gábová, David Schwager, Jan David, Michal Schwager, Petr Běťák, Miroslav Holáň, Jan Děrda, Tomáš Polešovský, Jiří Lochman, Jiří Adam, Pavel Krč, Jarmila Mikuláštíková, Martina Běťáková, Michaela Hasalíková, Drahomíra Londová, Zdeněk Andrýsek, Marcela Piknová, Jana Baletková, Zuzana Krupová, Jitka Sábelová, Iva Beňová, Kateřina Smilková, Lukáš Podzemný, Jitka Sýkorová, Radek Bryol, Aneta Němcová.

 

Sboristé-instrumentalisté:

 

Jan Boroš – kontrabas, Radek Bryol – klarinet, Pavel Daněk – perkuse, Karolina Jiříčková – housle, Hana Kratochvílová – příčná flétna, Jan Liebel – housle, Daniela Michálková – příčná flétna, Jana Vránová – violoncello

 

V tomto školním roce také fungovalo pravidelné zpívání pro mladší studenty, jakási „přípravka”. Zkoušky probíhaly každý čtvrtek v době od 13:45 do 15:30. Zpočátku pomáhala sbormistryni Janě Krchákové jako další vedoucí Veronika Hromková z 5.F. Občas se připojili také studenti vyšších ročníků, pravidelně Jan Děrda ze 3.B. Zkoušení se účastnili: Lukáš Rýdl, Barbora Dufková, Jana Spilková, Jakub Cícha, Ivan Dostál, Vendula Vlčková, Jana Štěpánová, Jana Bartošková, Sylva Zajíčková, Tomáš Ječmen, Barbora Štěpánková, Eva Žádníková, Ondřej Matas.

 

2000/2001

 

6. – 8. 10. 2000 proběhlo soustředění v salesiánském centru ve Fryštáku s nácvikem skladeb na vánoční koncerty. Zúčastnilo se 24 zpěváků. Další nácvik se konal v aule meziříčského gymnázia v sobotu 4. 11. 2000.

Na pozvání paní Jany Mitášové, umělecké vedoucí soukromé zájmové umělecké školy JAMI, jsme se v neděli 12. 11. 2000 zúčastnili Benefičního koncertu v prostorách kina Svět ve Valašském Meziříčí. Výtěžek z dobročinné akce byl věnován občanskému sdružení Šance − sdružení rodičů a přátel onkologicky a hematologicky nemocných dětí. V našem programu se objevily skladby A. V. Michny, chorál J. S. Bacha s doprovodem houslí (Radana Hanuštiaková) a klavíru (Jarmila Holomá), úpravy lidových písní A. Tučapského, spirituály a Ježkova píseň V dome straší duch. Na kontrabas nás při spirituálu To anděl kámen odvalil v úpravě M. Uherka doprovodila na kontrabas Radka Brlicová. Na koncertě vystoupili také žáci ZUŠ Valašské Meziříčí a cimbálová muzika Soláň s tanečníky.

V pátek 17. 11. 2000 náš sbor zazpíval na Třetím valašskomeziříčském setkání Svazu PTP–VTNP (pomocné technické prapory − vojenské tábory nucených prací), které se uskutečnilo v rámci oslav 17. listopadu ve velké obřadní síni radnice ve Valašském Meziříčí. Se slavnostním proslovem vystoupil starosta Valašského Meziříčí pan ing. Bohdan Mikušek, poté zazněly tři písně v podání Basového G a následovalo předání 23 pamětních medailí vydaných k 50. výročí založení svazu PTP. Organizaci akce zajistil pan Radek Kubíček.

24. – 26. 11. 2000 jsme se opět sjeli do Fryštáku na soustředění sboru, kterého se tentokrát kromě 27 studentů zúčastnila i profesorka našeho gymnázia paní Eva Padrtová. Budova Domu Ignáce Stuchlého, patřící salesiánům, dříve sloužila jako chlapecká škola s internátem. Salesiánské kongregaci byl dům vrácen v roce 1990 a konají se v něm různé aktivity, například Víkend zpěvu na sborový způsob, který v době našeho soustředění v prostorách DIS vedl náš bývalý člen Karel Pekárek.

Sdružení Člověk člověku uspořádalo 7. 12. 2000 dobročinný koncert, na němž vystoupilo Basové G v počtu 39 zpěváků. Koncert si posluchači vyslechli v kapli Školy pro neslyšící ve Valašském Meziříčí a jeho výtěžek byl použit pro potřeby sociálních ústavů v našem regionu.

Další benefiční koncert, na kterém Basové G účinkovalo, se konal 15. 12. 2000 pod patronátem Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a Masarykovy knihovny ve Vsetíně. Jednalo se v pořadí o druhý koncert ve prospěch plánované stavby hospice. Garantem koncertu byl starosta města Vsetína Jiří Čunek, který se koncertu ve valašskomeziříčském evangelickém kostele osobně zúčastnil. Program koncertu připravila pěvecká sdružení všech tří gymnázií našeho okresu za vedení Heleny Kaločové ze Vsetína, Jany Krchákové z Valašského Meziříčí a Marie Grygarové z Rožnova pod Radhoštěm.

Předvánoční koncert pro školu se konal v aule školy, a to 20. 12. 2000. Na programu se objevila např. německá Šípková Růženka, kterou se studenty poněkolikáté připravila prof. Eva Padrtová. Za zmínku stojí vystoupení Šimona Fojtů, který na flétnu zahrál Sinfonii G. B. Somise za klavírního doprovodu Jany Krchákové. Sbor Basové G přednesl 6 vánočních koled a 4 další skladby (Nebeští kavalérové A. Michny, Sanctus Z. Lukáše, To anděl kámen odvalil v úpravě M. Uherka a V domě straší duch J. Ježka).

22. 12. 2000 jsme absolvovali hned několik předvánočních vystoupení. Nejdříve to bylo krátké vystoupení pro studenty Střední integrované školy ve Valašském Meziříčí v tělocvičně této školy. Jako host zde vystoupila také Pavla Krcháková, která za klavírního doprovodu Jiřího Novotného zazpívala píseň My Jesus. Tentýž den nás čekaly ještě dvě vystoupení pro studenty našeho gymnázia, a to v prostorách evangelického kostela na Blahoslavově ulici. Varhanní skladbu G. F. Händela zahrál Petr Běťák. Se sóly se představili Jiří Adam (anglická koleda E. Schiffauera), Veronika Hromková (To anděl kámen odvalil) a Pavla Krcháková s klavíristou Jiřím Novotným (My Jesus).

Kalendářní rok 2001 jsme o víkendu 2. – 4. 2. zahájili dalším soustředěním ve Fryštáku, kde jsme se připravovali zejména na nadcházející soutěže. První z nich byla regionální soutěž dětských a mládežnických sborů Chrám i tvrz, které jsme se zúčastnili 31. 1. 2001 ve Vsetíně. Jedná se o soutěž podporující českou slovesnost, proto bylo podmínkou tohoto ročníku zařazení alespoň dvou českých nebo moravských písní do soutěžního repertoáru. V kategorii dětských sborů zvítězil dětský pěvecký sbor MIBIDIZO ze ZUŠ Valašské Meziříčí pod vedením Evy Ježíkové, v kategorii mládežnických sborů se z vítězství radoval Komorní sbor Masarykova gymnázia Vsetín se sbormistryní Helenou Kaločovou, Basové G vybojovalo 3. místo.

Další soutěž přinesla našemu sboru ještě větší úspěch. VII. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant ve dnech 19. – 21. 4. 2001 v Brně se zúčastnilo 12 sborů z celé republiky, z toho 6 sborů z Čech a 6 sborů z Moravy. Sbory zpívaly na soutěžní přehlídce v koncertním sále Centra volného času Lužánky v předem vylosovaném pořadí, náš sbor v počtu 35 zpěváků vystoupil jako poslední až v 16:00 hod. Za připomínku stojí nezapomenutelný okamžik, kdy si Mira Holáň asi 5 nekonečných vteřin nemohl vzpomenout na text svého sóla uprostřed skladby Filiae Jerusalem, ale nakonec nebylo nic poznat. V porotě zasedli prof. Jiří Kolář z Prahy, prof. Lumír Pivovarský z Ostravy a prof. Kostečka z Brna. Zpěváci sboru Basové G ve velmi silné konkurenci vybojovali zlaté pásmo a zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka. Tato cena byla doplněna poukázkou v hodnotě 500,- Kč na výběr notového materiálu z katalogu hudebního nakladatelství Editio Bärenreiter Praha a hudebního nakladatelství Editio Bärenreiter – Verlag Kassel. Kromě soutěžení byl pro studenty připraven v Brně i zábavný program, například již ve čtvrtek večer po ubytování mohli studenti v tělocvičně slyšet rockový koncert. V sobotu byla pro sbory připravena exkurze na hrad Špilberk včetně návštěvy nově zrekonstruované gotické kaple. V sobotu odpoledne proběhl již tradiční závěrečný koncert v Besedním domě, na kterém náš sbor znovu přednesl povinnou soutěžní skladbu Kačena divoká Leoše Janáčka.

 

Náš soutěžní program:

 

  1. Giovanni Gastoldi (1550 – 1622)      Amor vittorioso
  2. Antonín Tučapsaký (1928)                Filiae Jerusalem (sólo Miroslav Holáň)
  3. Zdeněk Lukáš (1928 – 2007)                        Sanctus
  4. Leoš Janáček (1854 – 1928)              Kačena divoká
  5. lidová, arr. Oldřich Halma                 Čačina, čačina

 

V rámci oslav 130. výročí založení Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí vystoupil sbor Basové G několikrát.  Dvě vystoupení sboru proběhla v pátek 15. 6. 2001 v sále Kulturního zařízení v zámku Žerotínů. Dopoledne to bylo během slavnostního shromáždění pro studenty školy, odpoledne pak během slavnostního shromáždění pro hosty, učitele, absolventy a veřejnost. Vystoupil také Tomáš Kočko se svým orchestrem, zejména se zhudebněnou poezií našeho absolventa Ladislava Nezdařila. Studenti a hosté mohli také besedovat s významnými absolventy našeho gymnázia – publicistou Martinem Dorazínem, redaktorem Markem Wolnerem, etnografem Jaroslavem Štikou, spisovatelem Oldřichem Šuleřem, hudebníkem Petrem Fialou a historikem Jiřím Demelem. Z repertoáru Basového G zazněly například skladby Tomáše Kočka Padala rosička a Prsten.

V rámci oslav 130. výročí gymnázia proběhl také 4. ročník benefičního koncertu Studenti městu, jehož výtěžek byl věnován ve prospěch Dětské psychiatrické léčebny v Brankách. Původně jsme jako s hostem počítali s dětským pěveckým sborem Cantus z Přerova, ale pro nemoc jeho sbormistra Jindřicha Vodáka jsme nakonec přivítali komorní pěvecký sbor Téma z Rožnova pod Radhoštěm, který působil při ZŠ Pod Skalkou. Sbor zpíval pod vedením Ivany Prokopové. Její synové, Josef a František, v několika skladbách doprovodili sbor na housle a violoncello. Muzikantskou výpomoc sbormistryně a jejího syna jsme využili také v našem programu – árii G. F. Händela Lascia chio pianga z opery Rinaldo se sólem Veroniky Hromkové doprovodili kromě Jany Krchákové (klavír) Ivana Prokopová (housle) a Josef Prokop (kontrabas). Koncert se konal ve středu 20. 6. 2001 v kapli Speciálních škol pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Basové G kromě skladeb pro smíšený sbor předneslo také skladbu Láska opravdivá Leoše Janáčka pro mužský sbor a píseň Keby som ja mala z cyklu Trávnice A. Zemanovského s dívčí částí sboru.

Bývalý hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice pochází z 16. století. Od roku 1904 byl naším gymnáziem využíván pro studentské bohoslužby a liturgickou funkci plnil do 50. let 20. století. Dnes je zde expozice kamenných soch a dřevěných plastik. V květnu 2001 zde sbor Basové G zazpíval na vernisáži ke slavnostnímu znovuotevření lapidária Trojice. Přítomen byl i starosta Valašského Meziříčí Bohdan Mikušek.

V květnu se náš sbor dvakrát zúčastnil slavnostního zakončení maturit v aule našeho gymnázia. Vybrali jsme tento program: Gaudeamus igitur, Pavana T. Arbeaua a spirituály Siyahamba a Freedom is coming (každý týden jiný spirituál).

V několika červnových dnech roku 2001 jsme také uskutečnili nahrávání v pořadí druhého, ale prvního oficiálního CD našeho sboru (v našem sboru nese označení „zelené cédéčko“). Nahrávání probíhalo v kapli Speciálních škol pro sluchově postižené, která nám učarovala svou akustikou. Spolupracovali jsme se zvukařem Vlastimilem Vlčkem z Poličné. Nahrávka obsahuje soutěžní repertoár ze soutěže v Brně a dále úpravy lidových písní, skladby Leoše Janáčka, Antonína Tučapského, ale i hudbu starších období. Celkově CD obsahuje 17 skladeb. Obal CD výtvarně zpracovala studentka gymnázia Dagmar Limberská.

18. – 25. 8. 2001 se konal XX. ročník Bělotínského týdne zpěvu, kterého se opět zúčastnili někteří členové našeho sboru: Veronika Hromková, Ivana Vrajová, Jarmila Holomá, Jiří Adam, Miroslav Holáň, Pavel Krč, Hana Mekinová, David Schwager. Sbormistryně Jana Krcháková dirigovala na závěrečném koncertě skladbu Uspávanka Václava Ptáčka se sóly Barbory Garzinové ze Vsetína a Viktora Vlasáka z Bratislavy.

 

Členové sboru ve školním roce 2000/2001:

 

Kateřina Streitová 1.E, Zuzana Bártová VOŠ-OA, Karolina Jiříčková 4.E, Jitka Sýkorová 4.E, Jana Baletková OA, Michaela Hasalíková 2.A, Marcela Piknová 2.A, Zuzana Krupová 2.A, Hana Mekinová 4.F, Jana Bolechová 4.F, Veronika Hromková 6.F, Martina Běťáková 2.B, Ivana Vrajová 4.F, Jarmila Holomá 4.F, Hana Kratochvílová 4.F, David Schwager 6.E, Jan Děrda 4.B, Petr Běťák 4.B, Tomáš Polešovský 3.B, Miroslav Holáň 3.B, Jiří Adam 4.B, Pavel Krč 6.E, Zdeněk Andrýsek SOUS, Michal Schwager 6.E, Hana Jeřábková 3.E, Lukáš Podzemný 2.A, Jana Štěpánová 2.E, Jana Spilková 2.E, Evá Žádníková 2. E, Iva Beňová 2.E, Zbyněk Hanko 1.B, Jan David SOUS, Šimon Fojtů 1.E, Ondřej Machů 6.F, Daniela Šimčíková 1.B, Anna Srovnalová SŠ sklářská, Radek Bryol ZŠ, Kateřina Čechová 1.E, Eva Piskačová 1.E, Karolína Hlobilová 1.E, Pavel Přikryl SPŠVE, Vladana Kubíčková OA, Jana Králová 1.B.

 

Nejlepší docházka:

 

1.      Marcela Piknová

2.      Zuzana Krupová

3.      Jan Děrda

4.      Daniela Šimčíková

5.      Michaela Hasalíková

 

2001/2002

 

Tento školní rok jsme opět zahájili soustředěním ve Fryštáku. Konalo se ve dnech 5. – 7. 10. 2001. Tradičně jsme využili prostory v Domě Ignáce Stuchlého. S 29 zpěváky jsme nacvičovali repertoár na blížící se koncert v Kopřivnici a na opavský festival. Zpestřením programu byl seznamovací večírek s různými hrami, které pro ostatní připravili Honza Děrda a Tomáš Polešovský (pro připomenutí: Tomášovy čtverečky, hádání charakteru, kačka a dvoukačka, sardinky, valčík atd.).

Na 5. ročník přehlídky pěveckých sborů v Kopřivnici nás pozval sbor Pěvecké sdružení Kopřivnice (sbormistr Petr Altrichter), který zajistil občerstvení a dopravu. Přehlídka se konala 13. 10. 2001 ve velkém sále místního Katolického domu a zahájil ji výše zmíněný smíšený sbor z Kopřivnice. Pak již následovalo vystoupení Basového G. Dále vystoupil komorní sbor Collegium, Pěvecké sdružení ostravských učitelek a mužský sbor Haná z Olomouce. V programu Basového G byly písně: Gaudeamus igitur, Nebeští kavalérové, Pán Buh Vám zaplať, Ta naša lavečka, Sokolove oči, Ipharadisi, Siyahamba, Choo-choo-loza.

Před festivalem Opava cantat jsme stihli dvě sobotní soustředění, a to 27. 10. a 3.11. 2001. Samotný festival se konal 15. – 18. 11. 2001 a bohužel se překrýval s tradičním Bažanťákem (vítáním prvních ročníků na naší škole). Z tohoto důvodu jsme soutěžili v komorním počtu 25 zpěváků, ale přesto jsme získali cenné stříbrné pásmo. Pro soutěž jsme zvolili následující repertoár:

 

John Dowland                                                           Come again

Charles Camille Saint-Saëns                          Ave verum

Antonín Tučapský                                         Tristis est anima mea

Antonín Tučapský                                         Ta naša lavečka

Antonín Tučapský                                         Sokolove oči

švédská koleda (arr. Eduard Schiffauer)      Nu är det Jul iqen

 

V Opavě byl pro studenty jako vždy připraven pestrý doprovodný program, například workshop, sportovní odpoledne, přednáška dr. Ivany Kleinové o zájezdu dětského pěveckého sboru Domino do Kanady a závěrečný koncert ve sněmovním sále kláštera minoritů.

Neboť nám po opavském festivalu zůstalo poměrně málo času na přípravu vánočního koncertu, nezbylo než zorganizovat další dvě soustředění, a to u nás v aule ve dnech 28. 11. a 9. 12. 2001.

Benefiční vánoční koncert pro veřejnost jsme uspořádali ve spolupráci se sdruženími Člověk člověku a Adra dne 13. 12. 2001 v 18:00 v kapli Školy pro neslyšící ve Valašském Meziříčí. Zazpívali jsme na něm průřez celým naším repertoárem včetně koled, slavnostně jsme pokřtili naše zelené CD (kmotry se stali paní MUDr. Hana Opltová a pan Milan Palacký z mužského pěveckého sboru Beseda.

Naše předvánoční aktivity pokračovaly vánoční besídkou v aule školy (19. 12. 2001), na které vystoupily se spoustou písní a hudebních vystoupení jednotlivci a větší i menší uskupení z několika tříd naší školy. Zmíníme klavírní skladbu Bedřicha Smetany Rondo capriccio v provedení Marie Dufkové a v závěru přesvědčivé vystoupení Basového G.

21. 12. 2001 se konaly vánoční koncerty pro gymnázium v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici. Kromě Basového G (42 členů) vystoupilo také duo Pavly Krchákové (zpěv) a Tomáše Polešovského ve skladbě Tears in heaven Erica Claptona a Vánoční dechové trio ve složení Miroslav Holáň (trubka), Jan David (trubka) a Tomáš Polešovský (pozoun), které předneslo několik koled.

V první části roku 2002 jsme se na několika kratších i jednom delším soustředění připravovali na soutěže, festival a koncert. Soustředění v prostorách ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem se uskutečnilo 19. 1. 2002. Soustředění ‑ dělená zkouška v aule gymnázia se konala 1. 2. 2002. Soustředění v aule naší školy s přípravou na festivaly v Ostravě a Brně proběhlo 16. 2. 2002. Víkendové soustředění ve Fryštáku jsme si užili ve dnech 1. – 3. 3. 2002 a zpestřili jsme si ho návštěvou místní čajovny s múzickým klubem.

Pak už následovalo regionální kolo VIII. ročníku přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant, které proběhlo v Domě kultury Nové huti v Ostravě-Zábřehu 4. 4. 2002. Do soutěžního programu jsme mimo jiné zařadili skladbu Bohuslava Martinů Chceme my se, chceme a Irish blessing Jamese E. Moora. Tento ročník ostravského festivalu neměl návaznost na národní přehlídku v Brně.

Dva dny nato, 6. 4. 2002, jsme se zúčastnili již 9. ročníku soutěže Chrám i tvrz v Domě kultury ve Vsetíně, což je regionální soutěž pěveckých sborů na podporu rozvoje české písně. Náš program na této soutěži obsahoval mj. píseň Něznakomka Jurije Falika, která byla složena na text básně Alexandra Bloka. Veliký úspěch se nekonal, skončili jsme v bronzovém pásmu, avšak jediný sbor, který nás porazil, byl dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž pod vedením sbormistra Jana Štěpánka. V odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení výsledků a galakoncert Ostravského dětského pěveckého sboru se sbormistrem Milanem Chromíkem.

19. 4. 2002 v aule proběhla generální zkouška na soutěž Gymnasia cantant v Brně. Hlavním organizátorem VIII. ročníku soutěže bylo Gymnázium Vídeňská v Brně. V učebnách této školy byly ubytovány přespolní sbory, zde se také stravovaly a zkoušely. Přehlídková vystoupení se konala v centru volného času Lužánky a závěrečný slavnostní koncert, který tentokrát nahrával Český rozhlas, proběhl v Besedním domě. Zazpívali jsme tam Irish blessing. Festivalu se zúčastnilo celkově 13 sborů a nebyla udělována žádná pásma, takže ocenění našeho výkonu jsme mohli odhadovat pouze na základě umístění našeho sboru v polovině závěrečného programu (neoficiálním vodítkem je, že nejlepší sbory zpívají na konci). V doprovodném programu se studenti mohli podívat na rockový koncert a někteří se také prošli po Brně. Tradičně proběhla i neformální setkávání se členy ostatních sborů. Naším sborovým oblečením byly černé šaty s oranžovými šálami, u kluků černé kalhoty, bílé košile a také oranžové šály.

Na letošním zpívání pro maturanty, které proběhlo 22. 5. 2002 v 17:30 v aule školy, jsme tentokrát zazpívali písně Gaudeamus igitur, Ta naša lavečka a Freedom is coming. Čerství absolventi našeho gymnázia zde obdrželi pamětní listy z rukou ředitele školy Mgr. Jana Trčky.

Koncem května se sbor Basové G začal připravovat na svou první akci v zahraničí. Speciální zkoušky v aule se konaly 25. 5. 2002 a 1. 6. 2002. Pak už jsme vyrazili na 10. ročník festivalu Trojok Śląski, který se konal v polských Katowicích dne 2. 6. 2002. Tohoto festivalu se tradičně účastní sbory z Polska, Slovenska a České republiky. S vydatnou finanční pomocí našeho milého mecenáše pana Milana Palackého jsme objednali autobus, který nás asi po dvou nebo třech hodinách cesty přivezl k Hornoslezskému centru kultury, kde jsme vyslechli část přehlídky. Překvapilo nás, že jsme tu viděli zpívat dívčí sbor Polanka od nás z Valašska. Poté jsme se zúčastnili společné mše v katedrále Krista krále se zpěvem společných písní Gaude mater Polonia a Wszystkie trony niebieskie, průvodu sborů ulicemi města s hornickou dechovou kapelou v krojích a položení květin k pomníku polského skladatele Stanislawa Moniuszka. Odpoledne jsme pak zpívali na koncertě duchovní hudby v nově vystavěném kostele Nejsvětějšího Těla a Krve Krista v Pietrowicích na předměstí Katowic. Kromě Basového G zazpívaly ženský sbor Kalina z Karviné se sbormistrem Otakarem Winklerem, smíšený sbor Echo ze Zebrzydowic (sbormistryně Jadwiga Sikora) a smíšený sbor Modus vivendi z Katowic-Piotrowic (sbormistryně Violetta Skwarek). V našem programu zazněly následující skladby:

 

Zdeněk Lukáš                        Sanctus

Antonín Tučapský                  Tristis est anima mea

Camille Saint-Saëns               Ave verum corpus

Adam Michna                        Nebeští kavalérové

James Moore                          An Irish blessing

spirituál                                  Freedom is coming

 

19. 6. 2002 jsme v kapli Speciálních škol pro sluchově postižené uspořádali již V. ročník benefičního koncertu Studenti městu. Jako hosté zde tentokrát vystoupili zpěváci opavského středoškolského sboru Luscinia pod taktovkou Jiřího Slovíka. Sólo ve společné písni Freedom is coming zpívala Jarmila Holomá. V programu také recitovaly studentky našeho gymnázia Radka Svozilová a Marie Dufková.

Ve třetím srpnovém týdnu roku 2002 se opět někteří z nás zúčastnili Bělotínského týdne zpěvu. Letos to byli Jiří Adam, Michal Schwager, Pavel Krč, Ivana Vrajová, Jarmila Holomá, Veronika Hromková, Jana Krcháková, Zuzana Krcháková. Do začátku letošního ročníku sice poněkud zasáhly povodně, jinak ale vše proběhlo bez problémů. Závěrečný koncert v kapli sv. Barbory v hranických kasárnách zpestřil dechový orchestr základní umělecké školy z Hranic pod vedením Miroslava Smrčky.

Další hudební aktivitou byla letos účast některých studentů naší školy na I. ročníku pěvecké soutěže Zlatý kos, kterou organizovalo o. s. Morava a Slezsko a jejíž krajské kolo proběhlo ve čtvrtek 11. 4. 2002 v ZŠ Malenovice. Dramaturgem soutěže byl hudební skladatel Lubomír Veteška. Všichni naši soutěžící získali pěkná umístění - Michal Balhárek 1. místo v kategorii nad 15 let a postup do finále, Marta Gerlíková 2. místo ve stejné kategorii a Alžběta Haikerová 3. místo v kategorii ZUŠ. V sobotu 16. 11. 2002 následovalo finále této soutěže, které proběhlo v kulturním domě Rubín v Brně-Žabovřeskách, kde Michal Balhárek vybojoval ve své kategorii 3. místo.

 

Členové sboru ve školním roce 2001/2002:

 

Jarmila Holomá 5.F, Kateřina Čechová 2.E, Marcela Piknová 3.A, Ivana Vrajová 5.F, Eva Piskačová 2.E, Hana Jeřábková 4.E, Tomáš Polešovský 4.B, Šimon Fojtů 2.E, Miroslav Holáň 4.B, Zbyněk Hanko 2.B, Václav Bajgar 1.A, Markéta Irglová 1.E, Lucie Váňová 1.E, Alžběta Lančová OA, Daniela Šimčíková 2.B, Martina Běťáková 3.B, Lukáš Podzemný 3.A, Radana Crhová 1.E, Tereza Tomková 1.E, Markéta Navrátilová 1.E, Lenka Škápiková OA, Jakub Smolka 1.E, Daniel Rafaj 1.A, Karolina jiříčková 5.E, Iva Gajdarusová 1.A, Martina Veselá 1.B, Michaela Šafaříková 1.C, Petra Kalichová 2.A, Milada Kalichová 1.C, Zuzana Hadašová 1.B, Iva Pavlištíková 1.B, Ondřej Zábojník 1.E, Lucie Čtveráčková 1.E, Hana Kratochvílová 5.F, Zuzana Krupová 3.A, Vítězslav Hanzlík 1.A, Vendula Vlčková 3.E, Zuzana Vrajová 1.A, Anna Srovnalová SŠ sklářská, Vladana Kubíčková OA, Radek Bryol (SPŠS), Ráchel kopecká OA, Jana Baletková OA, Barbora Štěpánková 3.E, Silvie Zajíčková 3.E, Petra Klimentová 3.E,

Kateřina Cibulcová 3.E, Michal Schwager abs., Ondřej Machů abs., Pavel Krč abs., David Schwager abs., Zdeněk Andrýsek, Jan David SOUS, Jiří Adam abs., Jan Děrda abs., Veronika Hromková abs., Jan Kratochvíl 1.B.

 

Nejlepší docházka (1. a 2. pololetí):

 

1. Daniela Šimčíková                         1. Ondřej Zábojník

2. Lucie Váňová                                2. Daniela Šimčíková

3. Zbyněk Hanko                               3. Zbyněk Hanko

Česky

© Michal Mroček 2013